Manual Pengguna


Kompaun

 • Di paparan utama pilih butang Kompaun
 • Di paparan semak kompaun masukkan maklumat pendaftaran kenderaaan dan masukkan no Kad Pengenalan kenderaan yang didaftarkan
 • Klik butang semak
 • Senarai kompaun akan dipaparkan
 • Klik pada notis untuk melihat maklumat terperinci
 • Klik bayar dan pilih cara bayaran
Cukai Taksiran

 • Di paparan utama pilih butang Cukai Taksiran
 • Di paparan Cukai Taksiran masukkan maklumat No. Akaun Cukai Taksiran sama ada no akaun yang lama atau no yang baru
 • Klik butang semak
 • Maklumat Cukai Taksiran akan dipaparkan
 • Klik bayar dan masukkan jumlah bayaran bayaran
 • Klik pilih cara bayaran


Perbaharui Lesen DBKL

 • Di paparan utama pilih butang Lesen
 • Di paparan Lesen masukkan maklumat No. File dan No. Kad Pengenalan pemilik lesen
 • Pilih jenis ID
 • Klik butang semak
 • Maklumat lesen kan dipaparkan
 • Klik pada icon pencetak sekiranya anda ingin mencetak Lesen
 • Klik bayar dan pilih cara bayaran

Sejarah Pembayaran

 • Di paparan utama pilih butang Informasi
 • Pilih menu transaksi
 • Senarai transaksi akan dipaparkan
 • Senarai ini memaparkan transaksi berjaya dan juga tidak berjaya
 • Pilih dan klik pada transaksi
 • Maklumat lengkap transaksi akan dipaparkan
 • Klik pada icon resit sebelah atas kanan untuk melihat resit pembayaran
 • Resit hanya boleh dilihat kepada transaksi berjaya sahaja

Lokasi Kaunter Bayaran DBKL

 • Di paparan utama pilih butang Informasi
 • Kemudian pilih Lokasi kaunter bayaran
 • Pilih lokasi kaunter yang berdekatan dengan anda
 • Aplikasi navigasi pilhan anda akan dipaparkan untuk anda bernavigasi ke lokasi

Talian Hotline DBKL

 • Di paparan utama pilih butang Informasi
 • Pilih menu Hotline
 • Senarai talian hotline di DBKL akan dipaparkan
 • Pilih dan klik pada talian yang hendak dihubungi
 • Klik Butang HUBUNGI untuk terus membuat panggilan

Kemaskini Maklumat Profil

 • Di paparan utama pilih butang icon gear di atas sebelah kanan
 • Kemudian maklumat profil akan dipaparkan
 • Setelah kemaskini maklumat klik pada icon save di atas kanan untuk menyimpan maklumat kemaskini

Penukaran Bahasa

 • Di paparan utama pilih butang icon gear di atas sebelah kanan
 • Pilih Menu Bahasa
 • ada 2 pilihan bahasa
 • Klik pada pilihan bahasa anda

Lupa kata laluan

 • Pilih log masuk dipaparan utama
 • Klik pada lupa kata laluan
 • Masukkan No. Kad Pengenalan anda
 • Sistem akan menghantar kod sementara ke email anda
 • Masukkan kod sementara ini pada paparan Tetapkan kata laluan baharu